Hafella gård

Gården har ca 170 mål dyrket jord og 800 mål skog. I tilegg leier vi 22 gårdsbruk, så i dag er det 1350 mål vi driver. Det er ca 150 mål korn/bygg, ca 700 mål til graslått, resten beiter. Alt fòr høstes i rundballer. Kulturlandskapet blir holdt i hevd av alle dyra våre som går på beite.


Et Hafell betyr et gjerde/skigard