Dyra våre

Dyr er veldig spennende for de som ikke omgår de til daglig. Det er viktig å omgå de med respekt, nærme seg litt forsiktig, ikke rope og bråke. Vi har mange kyr, kviger, kalver og okser. Hester, ponni, sauer, kaniner, høner, påfugler, hund og katter. Det hender vi har flere og færre dyr, etter både årstider og andre aktiviteter.


Dyrene liker godt besøk. Jo mer kos, desto bedre.