I media

Begivenhetsrikt på Hafella gård - Avisa Sør-Trøndelag august 2013